top of page

Trị Liệu Cặp Đôi

Trị liệu cặp đôi sử dụng mô hình Gottman, sáng lập và phát triển bởi tiến sĩ John và Julie Gottm, vốn là một mô hình được kiểm chứng lâm sàng và có tính hiệu quả cao.

Những điểm đặc trưng

Học thuyết ngôi nhà kết nối lành mạnh

Mô hình chỉ ra những yếu tố cơ bản và cần thiết để tạo dựng nên một mối quan hệ lành mạnh.

Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền và việc xử lý xung đột

học cách tránh các kiểu giao tiếp trong "Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền" – chỉ trích, khinh thường, phòng vệ, và im lặng

Học cách làm bạn và xây dựng những thói quen tích cực

Tầm quan trọng của tạo lập một nền tảng tình cảm vững chắc và học cách làm bạn đời.

Gia tăng sự gắn kết, vun đắp tình yêu, và gìn giữ kết nối

Trị liệu cặp đôi tập trung vào việc giao tiếp, quản lý xung đột và tăng cường kết nối cảm xúc trong mối quan hệ. Mô hình Gottman là kết quả của hơn 20 năm nghiên cứu về những hành vi và tương tác của các cặp đôi, theo hai nhà tiến sĩ John và Julie Gottman. 

Liệu pháp này còn đưa ra cách tiếp cận mang tính hệ thống và thực tiễn, giúp các cặp đôi tích cực làm việc với những vấn đề tồn đọng trong mối quan hệ của mình. Bằng cách liên hệ và làm theo sự hướng dẫn của chuyên gia từ Đất Trị Liệu, các cặp đôi có thể học cách vượt qua thử thách và xây dựng nền tảng tình yêu dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu.

bottom of page