top of page

Phản hồi thần kinh (Neurofeedback)

Một dịch vụ mang tính đột phá tại Đất Trị liệu: Phản hồi thần kinh, bước tiến tiếp theo trên hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của bạn. Dịch vụ có sẵn tại Downtown Vancouver, Canada của chúng tôi, Neurofeedback, là một kỹ thuật trị liệu tiên tiến khai thác sức mạnh của công nghệ trong việc cải thiện các vấn đề tinh thần thường gặp nhất.

Dịch vụ Phản Hồi Thần Kinh của Đất sử dụng thiết bị hiện đại để theo dõi và điều chỉnh hoạt động của não, từ đó cung cấp cho thân chủ những thông tin chi tiết theo thời gian thực về mô hình thần kinh của họ. Phương pháp tiếp cận không dùng thuốc và không mang tính xâm lấn này cho phép các cá nhân tự điều chỉnh chức năng não, thúc đẩy cải thiện tinh thần minh mẫn, khả năng phục hồi cảm xúc và hiệu suất nhận thức tổng thể của chính họ.

Đất cam kết cung cấp đầy đủ các giải pháp sức khỏe tâm thần giàu tính sáng tạo và hiệu quả cho thân chủ. Hãy cùng trải nghiệm tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần với dịch vụ Phản Hồi Thần Kinh tại Đất Trị Liệu nhé!

bottom of page