top of page

Những lĩnh vực chính

MCP:AT, RCC, CCTP/CCTP-II, ADHD-CCSP

Tại Đất Trị Liệu, chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên môn cho các nhu cầu sức khỏe tâm thần đa dạng, từ đó đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện để giúp thân chủ đạt được trạng thái sức khỏe tinh thần ở mức tốt nhất. Bốn lĩnh vực chính của chúng tôi bao gồm:

Rối loạn tăng động/giảm chú ý

Phương pháp trị liệu cặp đôi Gottman

Hội thảo & Giáo dục tâm lý

Sắp ra mắt

bottom of page