top of page
Relationship

​Tham Vấn Cặp Đôi

A happy couple

Làm việc với những sang chấn trong tham vấn cặp đôi

Trị liệu cặp đôi, hay còn được gọi là tham vấn cặp đôi, là một hình thức trị liệu chuyên biệt dành cho các cặp đôi nhằm cải thiện mối quan hệ và giải quyết xung đột. Khi những sang chấn và tổn thương đã từng xảy ra trong quá khứ của một hoặc cả hai đối tác, nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến động lực của mối quan hệ đó. 

Tiến trình trị liệu

Đánh giá và thiết lập mục tiêu trị liệu

Trong những phiên đầu tiên, nhà trị liệu tiến hành đánh giá toàn diện về tiểu sử của cặp đôi, trải nghiệm cá nhân và những mối quan tâm cụ thể của mỗi người.

Các công cụ thực hành

Các bài tập và hoạt động dành cho các cặp đôi sẽ được lồng ghép vào các phiên trị liệu. Những bài tập và công cụ này sẽ yêu cầu và đòi hỏi sự tham gia tích cực của cả hai trong quá trình trị liệu.

Xem xét và điều chỉnh thường xuyên

Việc thường xuyên làm việc với nhà trị liệu sẽ đảm bảo rằng tiến trình trị liệu và các mục tiêu được theo dõi và điều chỉnh nếu cần.

Tham vấn cặp đôi với mô hình Gottman

Được phát triển bởi tiến sĩ John và Julie Gottman, phương pháp Gottman dựa trên nghiên cứu chuyên sâu và sự quan sát trong tương tác giữa các cặp đôi. Mô hình này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ tính chất của những mối quan hệ thành công và cung cấp các công cụ thiết thực để thúc đẩy các kết nối lành mạnh và bền vững.

Mô hình cũng tập trung vào các công cụ thực tiễn để cải thiện giao tiếp, giải quyết xung đột và tăng cường kết nối cảm xúc. Các nguyên tắc cốt lõi của liệu pháp Gottman là:

Image by Priscilla Du Preez 🇨🇦

“69% các vấn đề trong một mối quan hệ là không thể giải quyết được.” (Theo tiến sĩ John Gottman)

Bằng việc sử dụng phương pháp Gottman kết hợp tiếp cận với chấn thương, tham vấn cặp đôi & trị liệu cặp đôi sẽ mang lại một khuôn khổ vững chắc để các cặp đôi hàn gắn, phát triển và thiết lập lại mối liên hệ sâu sắc về lâu dài. Nếu bạn hoặc đối tác của bạn đã trải qua tổn thương và điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn, việc tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp thông qua phương pháp tiếp cận dựa trên thực nghiệm này có thể là một bước quan trọng hướng tới việc hàn gắn lẫn nhau và phát triển mối quan hệ đối tác bền vững. Hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể liên hệ với Đất Trị Liệu mọi lúc!

bottom of page